Hjelm E-Ranger Blå

ROCKMAN

Den tekniske utviklingen av vernehjelmer har ikke vist mye fremgang siden sekstitallet, med enkeltvegg-hjelmer som har dominert markedet.

Produktnummer: 22RABE106000 El-nummer: 8822424 NOBB-nummer: Kategorier: Stikkord: , Brand: Klikk her for å skrive ut denne siden.

Beskrivelse

Den tekniske utviklin­gen av verne­hjelmer har ikke vist mye frem­gang siden sek­sti­tal­let, med enkeltvegg-hjelmer som har domin­ert markedet. Med de tyskpro­duserte RANGER- hjelmene, har de et nytt design som byg­ger på teknolo­gien fra bilind­sutrien og kol­lisjon­stester. Hjelmene har en Crash Zone" inte­gr­ert på top­pen, nøyak­tig der hvor slag mest sannsyn­lig vil finne sted. "Crash Zone" er en dobbel vegg som blir kom­primert og deformert ved slag fra eks. fal­l­ende gjen­stander. Denne absorber­er energien og reduser­er kol­lisjon­sen­ergien som blir videre­sendt fra hjelm­skallet til selen innvendig i hjel­men. RANGER-hjelmene gir der­for et høyt beskyt­telses­nivå for bruk­eren. Fåes i far­gene, hvit, gul, oran­sje, rød, blå og grønn.
Tekniske data:
Hjel­men er pro­dusert i i UV-bestandig ABS plast
Testet og ser­ti­fis­ert i hht. den Europeiske nor­men for sikker­het­shjelmer EN 397
Ven­ti­lasjon­shull
6 punk­ts sele med selvut­løsende hak­erem, allergifri pH 7 og vaskbar
Enkel enhånds strammesys­tem
Egne spor for mon­ter­ing av hør­selvern og LED-lys
Inn­fell­bare verne­briller fåes også til ROCKMAN, klart + sotet glass. Se El.nr 8822429 og 8822430.