Staedtler

Staedtler

STAEDTLER er en av Tysk­lands eld­ste pro­dusen­ter av skrivered­skaper, og en stor del av pro­duk­tene lages i de tyske fab­rikkene deres, som blant annet trepennene og leiren. Johann Sebas­t­ian Staedtler grunnla STAEDTLER i 1835, og pro­duserte da blyan­ter. Fam­i­lien har en lang tradis­jon med pro­duk­sjon av pen­ner, og allerede i 1662 ble fam­i­lien reg­istr­ert som pen­nemakere i byen Nürn­berg.

Viser alle 2 resultater

Viser alle 2 resultater