Sievert

Sievert

Siev­ert – sven­sk design og kvalitet siden 1882

Siev­ert er en ver­densle­dende pro­dusent av høyk­valitets varmev­erk­tøy for pro­fesjonelle. Pro­duk­tene våre rep­re­sen­ter­er dagens mest avanserte teknolo­gi.

Siev­ert utvikle og pro­dusere inno­v­a­tive gass­bren­nere av høy kvalitet for alle typer lodde-, og varmeap­p­likasjon­er. Siev­ert, som klar marked­sled­er dri­ver markedet fre­mover, noe som gir deg som kunde gode pro­duk­ter. Pro­duk­ter som lar deg jobbe mer effek­tivt og sikkert.

Siev­ert, det soleklare val­get når du skal ha en gass­bren­ner! Uansett om du er kokk, rør­leg­ger, tak­tekker eller elek­trik­er.

Siden 2003 er Siev­ert medlem av Rothen­berg­er-grup­pen av sel­skaper.

Viser 1–15 av 26 resultater

Viser 1–15 av 26 resultater