Lena Lighting

Lena Lighting

"Som en av Europas største pro­dusen­ter av arbei­ds­belysning for proff-markedet besit­ter Lena Light­ing en meget høy kom­petanse i utviklin­gen og pro­duk­sjon­er av noen av markedets beste arbei­d­slam­per.

Med sine mange inno­v­a­tive løs­ninger sørg­er alltid Lena Light­ing for å tilpasse seg kun­denes behov til enhver tid.

Arbei­d­slam­p­ene fra Lena Light­ing er utstyrt med høy-effek­tive LED-pan­el­er som sikr­er et meget høyt lumen-utbyt­te/Watt og leveres alltid med 5 års garan­ti"

Viser 1–15 av 20 resultater

Viser 1–15 av 20 resultater