Våre leverandør­er

Vi er stolte av å pre­sen­tere våre leverandør­er.
Det er sam­menset­nin­gen av disse som gjør
sor­ti­mentet forde­lak­tig for deg som kunde.

Våre leverandør­er er nøye utval­gt med bak­grunn i god

pro­duk­tkom­petanse og høy pro­duk­tk­valitet. Med alle disse
hånd­plukkede leverandørene på laget, blir Vix første­val­get
på verk­tøy med sitt kom­plette sor­ti­ment.

Vix, en naturlig samar­bei­dspart­ner på verk­tøy.