PB Swiss Tools

PB Swiss Tools

PB Swiss Tools
Work with the best!

PB Swiss Tools har siden 1878 vært en fore­gangs­bedrift for verk­tøy av enestående kvalitet og hold­barhet. Det er en grunn til at pro­fesjonelle arbei­dere i mer enn 70 land har val­gt PB Swiss Tools for å imøtekomme sine krav til kvalitet.
Kvalitet uten kom­pro­miss­er
Ved å pro­dusere alle sine pro­duk­ter ved egne lokaler og fab­rikker, kan PB Swiss Tools for­sikre seg om at kvaliteten på deres var­er alltid er av høyeste klasse. Alle deres pro­duk­ter utvikles og pro­duseres ved deres lokaler i Sveits, og alle var­er kvalitetss­jekkes nøye før de for­later fak­tikken. Det er der­for PB Swiss Tools kan gi livstids­garan­ti på sine pro­duk­ter. Med serienum­meret som er innprentet på hvert eneste pro­dukt kan verk­tøyet til enhver tid spores tilbake igjen­nom hele pro­duk­sjon­skje­den tilbake til råma­te­ri­a­lene som er brukt.

Som kjent så er kvalitet noe som koster, men det er også noe som løn­ner seg på sikt. PB Swiss Tools er et glim­rende eksem­pel på dette. Når du kjøper verk­tøy fra PB Swiss Tools kan du alltid stole på at verk­tøyet hjelper deg å få jobben gjort!

Viser 1–15 av 126 resultater

Viser 1–15 av 126 resultater