Niteize

Niteize

Nite Ize Steel­ie – Inno­v­a­tiv mobil­hold­er med mag­net

Nite Ize Steel­ie er en paten­tert inno­v­a­tiv mobil­hold­er som benyt­ter en kraftig mag­net til å holde mobilen fast. Pro­duk­tet fun­ger­er slik at en fes­ter en mag­net på bak­si­den av mobilen og en mag­netisk hold­er på dash­bor­det – Mobilen klikkes rett på plass, uten noe knot!

Nite Ize Steel­ie tilbyr både dash­bord feste som limes fast, eller en hold­er som fes­tet i luftven­ti­lene i bilen. Utover disse løs­nin­gene fås en Pad hold­er som kan brukes på kon­toret eller møterom­met.

Viser alle 2 resultater

Viser alle 2 resultater