Makita

Makita

Maki­ta er ver­dens største leverandør av elek­triske verk­tøy. Siden etab­lerin­gen i Japan i 1915, som pro­dusent og ser­vicev­erk­st­ed for elek­triske motor­er, har de i dag vokst til et ver­den­som­spen­nende kon­sern med over 10.000 arbei­dere og er rep­re­sen­tert i 116 land. Maki­ta pro­duser­er alle sine kom­po­nen­ter i sine egne fab­rikker i Japan, USA, Cana­da, Brasil, Kina, Eng­land, Roma­nia og Tysk­land. Dette for å sikre pre­sisjon og kvalitet ned i min­ste detalj.

Viser 1–15 av 186 resultater

Viser 1–15 av 186 resultater