Mag Daddy

Mag Daddy

MAG DADDY har rev­o­lusjon­ert måten en kan feste strips og henge opp kabel på. Ved bruk av meget kraftige mag­neter og ulike fes­ter vil fes­t­ing av strips og/eller oppheng­ing av kable på f.eks H-bjelk­er eller stål­s­ten­dere blir mye mer effek­tivt.

Når en benyt­ter MAG DADDY mag­net­fester (mag­net­strips­fester) slip­per man å bore og gjenge opp til fes­tepunk­ter. Når en benyt­ter MAG DADDY blir det også mye enklere å reor­gan­is­ere opp­legget.

Viser alle 11 resultater

Viser alle 11 resultater