Dulon Marine

Dulon Marine

Dulon er Europas beste sys­tem for båt­po­ler­ing og mal­ings­beskyt­telse! Du kjøper og bruk­er et godt utprøvd pro­dukt som har vært på markedet i over ti år.

Dulon beskyt­ter fartøyet mot:
• Skad­er fra UV-stråler
• Fuglemøkk
• Salt
• Skitt og sur ned­bør

Dulon er et tokom­po­nents poler­ingssys­tem som du lett kan bruke selv, eller du kan få en pro­fesjonell til å påføre det for deg. Dulon var­er lenger enn alle andre tradis­jonelle voks- og petro­le­ums­baserte poler­ingssys­te­mer på markedet. Det er ikke mor­somt å pol­ere båter! Høres det ikke fint ut med en poler­ing som var­er lengre enn alle andre?

I mange år var Dulon kun tilgjen­gelig for pro­fesjonelle og båt­forhan­dlere, men nå er det tilgjen­gelig for deg også!

Prøv det, så får du se hvor­for pro­fesjonelle har brukt det i flere år!

Hvor­for Dulon?          Dulon vs The Rest          Omtaler

 

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.